Färgelanda SläktforskarföreningFärgelanda släktforskare är en förening för släktforskare bosatta i Valbo härad på Dal eller med rötter i häradet. Oavsett var Du bor är Du välkommen som medlem i föreningen.

Föreningen har ca 150 medlemmar varav flera i övriga Sverige och utlandet

Valbo härad består av de åtta socknarna i Färgelanda kommun: Färgelanda, Högsäter, Järbo, Lerdal, Rännelanda, Råggärd, Torp och Ödeborg samt Valbo-Ryr i Munkedals kommun.

Färgelanda Släktforskare bildades 1996 och ger ut medlemstidningen Valboforskarna två gånger per år.

Adress:
 Färgelanda släktforskarförening
 c/o Leif Karlsson
 Ljungvägen 1, 458 31 Färgelanda
 Tel. 0528-71297
 e-post: leif.karlsson.fargelanda@gmail.com


Klicka för Dalslands karta

Klicka för Sverige karta

  Medlemsavgiften är 80 kronor per år plus 40 kronor för familjemedlem och inkluderar tidningen Valboforskarna.  Bankgiro 409 6384